O nás

Sme dobrovoľná a nezávislá odborová organizácia, ktorá združuje 267 lekárov Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach (počet aktualizovaný k 01.10.2018). Obhajujeme záujmy našich členov v oblasti hospodárskej a mzdovej, profesijnej, sociálnej a v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti práce. Sme členom Lekárskeho odborového združenia (loz.sk).

Poslanie nás lekárov je pomáhať a zachraňovať ľudské životy. Toto poslanie okrem sál a ambulancií plníme aj upozorňovaním na problémy v zdravotníctve. Sme to my lekári, ktorí máme spolu s ostatnými zdravotnými pracovníkmi najlepší prehľad o našom rezorte. Človek má neoceniteľnú hodnotu, preto za každou našou iniciatívou, ktorá čo i len mierne zlepší zdravotníctvo, môžeme nakoniec vidieť zachránené ľudské životy.

Chápeme ťažkosti rozhodnutia mladých lekárov zostať na Slovensku. Vieme, že v zahraničí by ste mali lepší kariérny rast a finančné ohodnotenie. Preto vám chceme POĎAKOVAŤ, že ste zostali na Slovensku. Lekárske odborové združenie v Košiciach vám dáva príležitosť realizovať svoj potenciál tak, aby ste už nemuseli nikdy zvažovať odchod do zahraničia.

Pridaj sa k nám, spolu sme silnejší!
 

Hlavná činnosť od r. 2013

apríl 2018
lekárske odbory UNLP 
žiadajú ministerstvo zdravotníctva o rovnaké pravidlá pre všetky univerzitné nemocnice (zriaďovacie listiny nemocníc), aby mohli vyriešiť spor s vedením s nezákonným vykazovaním služieb lekárov zodpovedných za univerzitnú výučbu

apríl 2018
hostili sme 6. výročný galavečer LOZ

február 2018 
odsúdili sme medializované praktiky na Klinike plastickej chirurgie UNLP v Košiciach a vyzvali sme na odhalenie a potrestanie vinníkov, nakoľko boli opäť peniaze pred záujmami slovenských pacientov

január 2018
vydávame tlačovú správu k zavedeniu štandardných terapeutických postupoch zo strany ministerstva zdravotníctva

október až december 2017
spolu s ostatnými základnými organizáciami LOZ vyvíjame tlak na ministerstvo zdravotníctva a ministerstvo financií, aby upustilo od plánovaného zmrazenia platov lekárov.

júl 2017
upozornili sme na obmedzenie prevádzky I. stomatologickej kliniky UNLP Košice, ktorá vznikla z nedostatku zdravotných sestier.

apríl 2017
dohodli sme spoločný postup so sesterskými odbormi na právnej a organizačnej úrovni pri zastupovaní našich členov

február 2017
zúčastnili sme sa výberových konaní v UNLP Košice

august 2016
lekárske odbory upozorili na nedodržiavanie základných hygienických a epidemiologicko-preventívnych zásad pri rekonštrukcii JIS II. chirurgickej kliniky

august až november 2015
lekárske odbory v UNLP opakovane upozorili Inšpektorát práce o zlej politike zamestnávateľa a vykazovaní nadčasov. 1.10.2015 veľká časť lekárov KÚCH, Ortopedicko – traumatologickej kliniky, Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny, Urologického oddelenia, Urologickej kliniky, I. a II. chirurgickej kliniky, Neurochirurgickej kliniky pre tieto nezrovnalosti odmietla po prečerpaní zákonom stanoveného limitu pracovať nadčas. Výsledok bol:

  1. podpis dodatku č. 2 k platnej KZ – zmena platieb za nadčasy – december 2015
  2. zamestnávateľ zabezpečil prijatie nových lekárov na KÚCH a Ortopedicko – traumatologickú kliniku, čo znížilo množstvo práce nadčas lekárov týchto kliník
  3. personálne posilnenie ambulancie Ortopedicko – traumatologickej kliniky CPO na Tr. SNP 1

november 2014
lekárske obory upozornili na netransparentné obstarávanie upratovacích služieb v UNLP. V decembri 2014 bol zo svojho postu odvolaný riaditeľ UNLP Ladislav Rosocha. Doteraz pracuje na Gynekologicko – pôrodníckom oddelení ako primár.

máj 2014
365 lekárov UNLP podpísalo petíciu za zmenu Dohôd o mzde lekárov UNLP, kde žiada úpravu týchto dohôd na základe verejného prísľubu ministerky zdravotníctva SR  JUDr. Zuzany Zvolenskej – doteraz nesplnené